Päätös passiivitalon rakentamiseksi on nyt vihdoin tehty ja ensimmäinen konkreettinen projektia edistävä toimenpide on myös päätetty.

Kysyimme lopuksi tarjoukset neljältä eri arkkitehdiltä ja siitä aiheutui projektin ensimmäinen ongelma. Kaikissa tarjouksissa oli paljon hyvää, tehdäänkö päätös pelkästään hinnan, arkkitehdin kanssa käydyn keskustelun, hänestä tulleen vaikutelman vai kaikkien asioiden vaikuttaessa päätökseen?

Lopulta suunnittelijaksi valittiin Arkkitehtistudio Tuomas Niemi Oy. Häntä suositeltiin ja hinta sekä fiilis hänestä olivat kohdallaan.

Nyt kohta ensimmäistä tarkempaa sunnittelupalaveria ja mielenkiinnolla odotamme kuinka yhteistyömme lähtee sujumaan.